home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton

Dockinga in actie voor Oeganda!

Waarom in actie voor het onderwijs in Oeganda?

Twee jaar lang zaten Oegandese leerlingen thuis door de coronapandemie. Sinds januari 2022 zijn de scholen weer open. De opgelopen leerachterstanden blijken groot en veel leerlingen zijn niet teruggekeerd naar school. Dit heeft grote gevolgen voor de toekomst van Oeganda.

Het doel van Edukans is om de leerachterstanden na twee jaar lockdown in Oeganda zo goed mogelijk herstellen. Dit proberen ze te bereiken door de docenten (die 2 jaar lang geen les gaven) te trainen in het effectief lesgeven op niveau en in het begeleiden van leerlingen op sociaal-emotioneel gebied.